• MENU
cancel
FaceliftingFaceliftingFacelifting

Facelifting

 

Súčasný rýchly spôsob života, stresujúce prostredie a nevhodná životospráva sú faktormi, ktoré sa negatívne odrážajú nielen na našom zdraví, ale aj na našej kráse, pretože majú vplyv na starnutie pokožky. Korekciu starnúcej pokožky, zmiernenie známok veku a celkové omladenie tváre je možné dosiahnuť podstúpením tzv. faceliftingu.

Čo môžete získať?

Facelifting je chirurgický zákrok, ktorého cieľom je spevniť tkanivo a odstrániť nadbytok kože z krku a dolnej polovice tváre. Výsledkom tohto zákroku je omladenie tváre pacienta, odstraňujú sa vertikálne pruhy na krku, zmierňujú sa vrásky a výrazne ryhy na tvári, najmä v okolí úst. Týmto zákrokom sa koža a vrstva pod kožou v rôznom rozsahu premiestňuje, posúva smerom k ušnici a mierne smerom dozadu, a to s cieľom vyhladenia kontúr tváre, sánky a niekedy aj mierneho zdvihnutia líc.

Predoperačné vyšerenie:

V záujme Vašej bezpečnosti je pred zákrokom potrebné absolvovať predoperačné vyšetrenie. Vyžaduje sa, aby bol pacient v dobrej zdravotnej kondícií. Aspoň dva týždne pred operáciou je nutné vysadiť lieky znižujúce zrážanlivosť krvi, napr. Acylpyrin, Anopyrin, Ticlin, Agrenox, Walfarin a pod.

Priebeh operácie:

Naša klinika si dáva záležať na tom, aby starostlivosť bola poskytovaná na vysokej odbornej úrovni a bezpečnosť pacienta je prvoradá. Z tohto dôvodu je nevyhnutnou súčasťou výkonu operácie podstúpenie predoperačného vyšetrenia, a to priamo na našej klinike. Po jeho vykonaní a tesne pred operáciou si pacient umyje vlasy dezinfekčným mydlom a chirurg zakreslí na jeho tvári oporné body, podľa ktorých bude pri operácií postupovať. Facelifting je možné vykonať dvoma spôsobmi – a to v celkovej anestézii alebo v lokálnej anestézií v kombinácií s analgéziou a sedáciou (lieky proti bolesti a na upokojenie až spanie). Výber metódy závisí od posúdenia chirurgom a rozsahu výkonu faceliftingu. Chirurgický rez je vedný z vlasovej časti v oblasti spánku tesne pred predným okrajom ušnice, okolo lalôčika sa stáča za ucho a v individuálnych prípadoch pokračuje po zadnom okraji ušnice oblúkovito do vlasov. Po reze zostáva jazva, ktorá je viditeľná iba v mieste predného kraja ušnice, inak zostáva skrytá za vlasmi alebo uchom. Chirurg oddelí od spodiny kožu nachádzajúcu sa na strednej a dolnej tretine tváre a hornej partie krku, ktorá je tvorená mimickými svalmi. Vrstva svalov sa vnútornými stehmi vypne a natiahne smerom k ušnému laloku a kožný nadbytok sa odstráni. Rana sa zašije stehmi, do podkožia sa zavedú malé drény, na rany sa priložia obklady a sterilné krytie a hlava sa obviaže obväzom.

V individuálnych prípadoch sa pre väčší efekt omladenia facelifting dopĺňa aj vykonaním liposukcie krku alebo aj platysmoplastikou (upravuje sa pokles mäkkých tkanív ochabnutého krku).

Pooperačný priebeh:

Po operácií je dôležité zabrániť vzniku všetkých opuchov tváre, preto sa odporúča poloha s podloženou hornou polovicou tela, prikladanie chladivých obkladov, či používanie elastického návleku na líca. 1 až 2 dni po operácií sa pacientovi odstránia drény a opúšťa kliniku. Opuchy tváre zmiznú približne po 1-2 týždňoch od operácie. Na 7.-10. deň po operácií sa odstraňujú stehy. Najneskôr odznievajú modriny, a to približne 2-3 týždne po operácií.

Pre Váš maximálny komfort a zabránenie akýchkoľvek pooperačných ťažkostí odporúčame po operácií dodržiavať tieto odporúčania:

 • vlasy odporúčame umyť najskôr až na 3. deň po operácií, ale bez nakláňania sa smerom dole, a to kvôli riziku zakrvácania,
 • make-up je možné aplikovať najskôr po 2 týždňoch po operácií,
 • fyzickú aktivitu nevykonávajte aspoň 3 týždne po operácií, so športovaním začnite najskôr po 6 týždňoch,
 • niekoľko mesiacov sa neodporúča vystavovať tvár chladu alebo nadmernému teplu, ani slnečnému žiareniu.

Čo zahŕňa cena:

 • letiskový transport,
 • asistencia,
 • predoperačné vyšetrenia,
 • operácia,
 • 1 noc na našej klinike,
 • pooperačná starostlivosť,
 • ubytovanie v hoteli,

Čo cena nezahŕňa:

 • extra noc na klinike alebo na hoteli,
 • letenky

Cenník zákroku

Korekcia tváre

Lifting chirurgický - facelift - dolná časť tváre 1 200 €
Lifting chirurgický - facelift - stredná časť táre 1 200 €
Lifting chirurgický - neck lift 700 €
Lifting chirurgický - browlift - priamy 490 €
Lifting chirurgický - browlift - koronárny 600 €
Lifting chirurgický - temporálny (v oblasti spánkov) 600 €
Objednajte sa Objednajte sa
cancel