• MENU
cancel
Dupuytrenova kontraktúraDupuytrenova kontraktúraDupuytrenova kontraktúra

Dupuytrenova kontraktúra

Ochorenie, ktoré vedie k sťahovaniu prstov do dlane, začína najčastejšie na malíčku. Operačný výkon sa robí v lokálnej anestézii, kedy sa odstraňujú pruhy z dlane a prstov. Pacient musí rátať s tým, že toto ochorenia sa môže vrátiť a takisto môže postupovať. Dupuytrenova kontraktúra je nebolestivé ochorenie, ktoré postihuje ruky. Ide o zhrubnutie a napnutie (kontraktúru) tkanív pod kožou dlane a prstov.

V dlani a na prstoch nachádzame uzly a pruhy väziva. Nejde však o postihnutie šliach. Častejšie je postihnutá ulnárna (t.j. bližšie k malíčku) strana ruky. Približne polovicu pacientov postihuje ochorenie na oboch rukách, pri postihnutí jednej ruky je častejšie zasiahnutá pravá strana. Pruhy kontraktúry obmedzujú extenziu - natiahnutie (narovnanie) prstov, alebo dôjde k zúženiu medziprstia. Z prstov je najčastejšie postihnutý prstenník, Ďalej malíček, prostredník a ukazovák. Dupuytrenova kontraktúra sa považuje za dedičné ochorenie, jej výskyt však nie je v dedičnej línii stopercentný. Medzi rizikové faktory patrí napríklad diabetes mellitus, epilepsia, fajčenie alebo alkoholizmus.

Príčiny Dupuytrenovej kontraktúry
Dôvod vzniku tejto choroby je zatiaľ neznámy. Špekuluje sa o spúšťacích faktoroch ako sú drobné úrazy ruky či operácie, alebo dlhodobá ťažká manuálna práca v minulosti. Dupuytrenova kontraktúra sa lieči vo väčšine prípadov chirurgicky. Indikácia k chirurgickej liečbe je takzvaný pozitívny "table top" test. Ide o veľmi jednoduchý test, ktorý spočíva v položení ruky na podložku. Ak sa dlaň nedotýka podložky celou plochou, je test pozitívny. Dôvodom operácie však môžu byť aj funkčné či subjektívne ťažkosti. Chirurgický zákrok by mal byť vykonaný pred tým, než sa ochorenie dostane do štádia flekčnej kontraktúry - to znamená predtým, než dôjde k takému zatuhnutiu ruky, že už nie je možné natiahnuťprsty. Operovanie až v tejto fáze je totiž zaťažené väčším rizikom výskytu nežiaducich komplikácií.

 

Veľmi dôležitá je pooperačná starostlivosť o postihnutú ruku/ruky. Je potrebné dbať na pravidelnú a včasnú rehabilitáciu, Ďalej je potrebné zabrániť opuchu. Medzi hlavné ciele rehabilitácie patrí udržať rozsah flexie a extenzie (ohnutie a natiahnutie) tak, ako bol dosiahnutý pri operácii. Intenzita a trvanie rehabilitácie potom závisí predovšetkým od rozsahu chirurgického výkonu a pridružených komplikácií. Výsledkom liečby Dupuytrenovej kontraktúry by mala byť ruka bez zatuhnutia, a tiež ruka plne funkčná.

Cenník zákroku

Dupuytrenova kontraktúra

Pretnutie 1 pruhu cez kožu  150 €
Aponeurektomia menšia  250 €
Aponeurektomia väčšia  390 €
Objednajte sa Objednajte sa
cancel