• MENU
cancel
Chirurgia rúkChirurgia rúkChirurgia rúk

Chirurgia rúk

 

Syndrom canalis carpi
SYNDRÓM KARPÁLNEHO TUNELA – ( syndróm karpálneho kanála, úžinový syndróm, útlak nervus medianus atď. )

Všetky tieto názvy majú jedného spoločného menovateľa. Tým je stlačenie nervu, ktoré vedie k poruche citlviosti časti tela, vzdialenej od miesta stlačenia. Pekná definícia. Tá však pacientovi veľmi nepomôže. Pomôcť mu môže jedine chirurg. V najlepšom prípade plastický chirurg, so zameraním na chirurgiu ruky.

Príznaky ochorenia sú dosť typické a ľahko rozlíšiteľné. Tým sa toto ochorenie stáva ľahko diagnostikovateľným a aj riešiteľným.

Najčastejším dôvodom, prečo pacient/ka vyhľadá lekára, je pocit tŕpnutia rúk. Najmä v noci. Pacient/ka sa často prebúdza zo spánku s pocitom mravenčenia prstov, ktoré ustúpi po vytrasení rúk. Pacientovi/ke sa môže občas cez deň stať, že mu vypadnú z ruky predmety, že má prsty necitlivé alebo prsty neadekvátne reagujú na chlad. Toto všetko sú príznaky ochorenia s názvom SYNDRÓM KARPÁLNEHO TUNELA.

Ochorenie je spôsobené stlačením nervu, ktorý inervuje palec, ukazovák, prostredník a polovicu prsteníka. Stlačenie je najčastejšie v mieste zápästia, kde nerv prechádza úzkym priestorom spolu so šľachami k jednotlivým prstom. Príčina je neznáma. Postihuje najčastejšie ženy stredného veku. 
Diagnostika je jednoduchá, no napriek tomu pacienti/ky často vyhľadávajú lekára s pokročilým nálezom. Kým v počiatočných štádiách je návrat citlivosti po operácii takmer 100%, v pokročilých štádiách to tak už nemusí byť. Môže pretrvávať porucha citlivosti a slabosť palca ruky.

Jediným riešením, ktoré môže priniesť dlhodobý výsledok a zlepšenie je operácia.

Príprava pred operáciou 

Pred operáciou je nevyhnutné absolvovať neurologické vyšetrenie, EMG vyšetrenie. Nie sú jednoznačne potrebné vyšetrenia krvi v prípade, že ide o zdravého pacienta/ku. Ak má pacient/ka akékoľvek sprievodné ochorenia, je vhodné nechať pred operáciou urobiť aspoň základné vyšetrenie krvi a vnútorného prostredia. Vo vážnejších prípadoch požadujeme interné predoperačné vyšetrenie.

Pacient/ka prichádza na naše pracovisko v deň zákroku, asi hodinu pred výkonom. Po prezlečení je pacient/ka prenesená na operačnú sálu, kde je uložená na operačný stôl. Operatér s pomocou sestry umyjú operačné pole, v tomto prípade ruku, dlaň a prsty a obložia ho sterilným krytím.

Priebeh operácie

Operácia je vykonávaná v miestnom znecitlivení. Anestetikum je podávané injekčne, do dlane a zápästia v dvoch až troch vpichoch. V priebehu 2-5 minút od podania je miesto necitlivé natoľko, že je možné vykonať operačný výkon bezbolestne. Rez je vedený v dlani, kolmo na zápästie, v dĺžke asi 3-4 cm. Po následnej preparácii operatér uvoľňuje stlačený nerv preťatím priečneho väzu na zápästí. Pred uzatvorením rany operatér skontroluje, či rana nekrváca, a uzatvorí ranu jednotlivými nevstrebateľými stehmi. Rana je prelepená náplasťou, obvinadlom a pacientovi/ke je zhotovená dočasná sadrová dlaha.

Pooperačné obdobie

Pacient/ka ihneď po operácii, ak je to možné a dovoľuje to jeho/jej stav odchádza do domáceho ošetrenia. Na kontrolu prichádza na druhý resp. tretí deň od operácie na preväz, kedy sa skontroluje lokálny stav. Podľa potreby je nasledujúca kontrola o 5 -7 dní od operácie a následne 14 dní od operácie, kedy sú odstránené stehy. Po odstránení stehov, môže pacient/ka začať s postupnou rehabilitáciou funkcie ruky. Táto môže, podľa potreby, trvať aj 6 mesiacov. Tak dlho môže trvať návrat k plnohodnotnému zaťažovaniu operovanej ruky.

Tak, ako každý operačný zákrok, aj uvoľnenie NERVUS MEDIANUS má svoje úskalia. Napriek tomu, že na ne neradi myslíme, musíme o nich hovoriť a musíme mať pre ne adekvátne riešenia.

KOMPLIKÁCIE:

  • Krvácanie - riešením je podanie liekov na zlepšenie zrážania krvi.
  • Infekcia - riešením je podanie antibiotickej liečby, uvoľnenie stehov a drenáž rany
  • Porucha citlivosti časti vzdialenej od miesta operácie - zlepšenie môže priniesť rehabilitácia a úlohu môže zohrať aj časový faktor. Citlivosť kože môže zostať aj trvale mierne znížená
  • Porucha hybnosti palca - je to vážna komplikácia, ktorá vzniká pri porušení vetvičky stlačeného nervu. Riešením je zošitie vetvičky a rehabilitácia.
  • Nevyhovujúca jazva - riešením je reoperácia a zmeny priebehu jazvy alebo silikónové náplaste na jazvu resp. masáže jazvy.
  • Zvýšená citlivosť v oblasti jazvy - zlepšenie môže priniesť medikamentózna liečba, masáže jazvy alebo vyzretie jazvy – časový faktor.
  • Kontrahujúca jazva - riešením je reoperácia a zmeny priebehu jazvy
  • Keloidná jazva - je to vážna komplikácia, ale našťastie v tejto lokalite extrémne zriedkavá. Riešením sú masáže jazvy, kryoterapia, aplikácia kortikoidov atď. Žiadne riešenie však nie je jednoznačne účinné. Môže priniesť zlepšenie stavu, avšak po ukončení liečby sa môže stav vrátiť.
  • Slabosť zápästia - riešením je dôkladná rehabilitácia, posilňovanie zápästia.

Na záver si môžeme ešte charakterizovať pacienta/ku, u ktorého/ktorej je potrebné byť zvlášť opatrný, pretože by pre ňu mohol operačný zákrok predstavovať vyššie riziko. Ide o pacientov / ky so sprievodnými krvácavými stavmi alebo znížením imunity. Pri iných sprievodných ochoreniach je potrebná iba zvýšená opatrnosť.

VO VŠETKÝCH OSTATVÝCH PRÍPADOCH JE VÝSLEDOK PRE PACIENTOV POTEŠENÍM A SATISFAKCIOU PRE OPERATÉRA UŽ RÁNO PO OPERÁCII.

Cenník zákroku

Útlaky nervov

Syndróm karpálneho tunelu, syndróm Guyonovho tunelu, syndróm kubitálneho kanálu... 200 €

 

DC Chirurgia rúk 

Dupuytrenova kontraktúra - perkutánne pretnutie pruhu 150 €
Dupuytrenova kontraktúra menšia 280 €
Dupuytrenova kontraktúra väčšia 480 €
Skákavé prsty 170 €
Morbus de Quervain 220 €
   
Excízie lézií a rezistencií, miestne plastiky od 100 €
Niektoré vrodené vývojové chyby (mäkké syndaktýlie, polydaktýlie, kamptodaktýlia,...) od 260 €
Niektoré poúrazové stavy od 100 €
Rekonštrukcie pohybu od 100 €
Rekonštrukcie šľachových pútok (1 ks) 290 €
   
Úprava sťahujúcich jaziev, uvoľnenie jaziev od 100 €
Úprava pahýľov bez riešenia na kosti 210 €
Úprava pahýľov s riešením na kosti 260 €
Riešenie defektov od 100 €
Niektoré infekčné komplikácie a ich následky od 100 €
Niektoré bolestivé lézie (stavy) (podľa stavu)
Zarastajúce nechty (ruky, nohy) 100 €
Zarastajúce nechty (ruky, nohy) - každé ďalšie 50 €
Discízia ligamentum carpi transverum s epineurolýzou nervus medianus (karpálny kanál) 250 €
Tenolýza sľachy (ľahká) 290 €
Tenolýza sľachy (ťažká) 390 €
Sutúra sľachy 270 €
Voľný šľachový transplantát 400 €
Transpozícia šľachy 350 €
   
Operácia malých kĺbov ruky - artrolýza 1 klb 280 €
Extripácia gangliómu - povrchovo uložený 98 €
Extripácia gangliómu - povrchovo uložený s miestnou plastikou 160 €
Extripácia gangliómu - hlboko uložený (jednoduchá) 220 €
Extripácia gangliómu - hlboko uložený (komplikovaná) 270 €
Dermofasciektómia s krytím voľným kožným transplantátom 299 €
Discízia retinaculum flexorum pri syndróme Guyonovho kanál 330 €
   
Operačný výkon pre útlakové syndrómy v iných lokalitách (syndróm kubitálneho kanála a pod.) 280 €
Syndróm kubitálneho kanála s transpozíciou nervu 390 €
Primárna alebo sekundárna mikrosutúra periférneho nervu  350 €
Rekonštrukcia periférneho nervu nervovým štepom dospelých (jednoduchá) 450 €
Rekonštrukcia periférneho nervu nervovým štepom dospelých (zložitá) 650 €
Rekonštrukcia šľachy vložením spacera alebo voľného šľachového transplantátu (bez ceny transplantátu) 330 €
Rekonštrukcia šľachy dvojdobá (Paneva-Holevich) 330€ + 230€
Tenodéza 290 €
Operácia kladivkového prsta 330 €
Operácia deformity labutej šije 360 €
Rozpojenie mäkkej syndaktýlie od 260 €
Separácia jedného medziprstia po popálení od 290 €
Mikroneurolýza 310 €
Objednajte sa Objednajte sa
cancel